0

Tag: Irish Coffee

No, my friend, this is Irish Coffee!

 “No, my friend, this is Irish coffee.” Een keer wat anders dan zwarte koffie, of koffie met melk óf koffie met melk én suiker. Mijn ouders maken dit drankje vaak